Silosy

Silos – jest to konstrukcją spawaną przeznaczoną do składowania materiałów sypkich. Składa się z płaszcza, zadaszenia i leja zasypowego, które wykonane są ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
Wykonujemy silosy na:
• mączkę wapienną
• kruszywo wapienne
• mieszanki gipsowo-cementowe
• cement
• piasek
• inne silosy na zapytanie

pojemność

średnica [D]

wysokość zbiornika [h]

masa1)

[m3]

[mm]

[mm]

[kg]

10

2000

4450

2000

15

2500

4420

2300

20

2400

6350

2500

30

2860

7100

3450

40

2860

8000

3700

50

2860

10000

4300

65

2920

11700

4800

80

3000

13000

7200

100

3500

13400

7900

Zbiorniki Paliwowe Podziemne​

Przyjazne środowisku zbiorniki dwupłaszowe,

  • Średnice 2000/2500/2900 mm,

  • Pojemności od 5000 l – 100 000 l,

  • Dokumentacja techniczno ruchowa UDT,

  • Aprobata GUM,

  • Jedno – lub kilku komorowe,

  • Materiał podstawowy stal S235JR,

  • Powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie na przebicia 14kV.

Zbiorniki podziemne dwupłaszczowe – przeznaczone są do magazynowania i dystrybucji materiałów ciekłych zapalnych takich jak benzyny, oleje. Zbiorniki te wykonane są zgodnie z dokumentacja techniczna zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego oddział w Gliwicach posiadają aprobatę Głównego Urzędu Miar oraz spełniają wszelkie normy i i przepisy obowiązujące w naszym kraju. Zbiorniki podziemne produkowane są w różnych wielkościach w zależności od zapotrzebowania klienta od 5 m3 do 100 m3. Wykonane są w trzech typoszeregach o średnicy 2000 mm, 2500 mm, 2900 mm, mogą występować również w wersji dwu, trzy lub czterokomorowej. Zbiorniki posiadają wykonanie standardowe z tzw. suchym systemem kontroli szczelności , mogą być również przystosowane do sygnalizacji w mokrym systemie kontroli szczelności.

Zbiorniki Nierdzewne / Przemysłowe​

Firma JASTEF zajmuje się produkcja zbiorników przemysłowych na substancje żrące i niebezpieczne ale także do przemysłu lotniczego i spożywczego.

 

UWAGA !

 

Na specjalne zamówienie zbiorniki montujemy u klienta

o pojemności od 5000l do nawet 2 000 000 l !

 

– Zbiorniki na materiały żrące i trujące takie jak:
– Zbiorniki na kwas solny
– Zbiorniki na kwas siarkowy
– Zbiorniki na metanolan sodu
– Zbiorniki na metanol i etanol

-Zbiorniki na paliwo lotnicze Avgas JET-A1

-Zbiorniki ciśnieniowe

-Zbiorniki na wodę PPOZ,

– Zbiorniki do przemysłu mleczarskiego,

– Zbiorniki na materiały ciekłe zapalne takie jak:

– Zbiorniki na paliwa płynne
– Zbiorniki na dodatki do paliw
– Zbiorniki na rozpuszczalniki
– Inne zbiorniki na zapytanie

Kontakt

Czynne od Pon – Pt 7:00- 15:00

ul. Rybnikca 22, 47-430 Rudy

biuro@jastef.pl

info@jastef.rybnik.pl